Preinscripció Tallers Especialitzats Hivern

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A FAMÍLIES:

- Per tenir plaça als Tallers Especialitzats que ofereix el Casal Infantil Guinardó trimestralment, el pare, mare o tutor legal de l'infant haurà de fer una preinscripció. Aquesta només podrà ser de forma presencial, és a dir, assistint personalment al centre a partir de la data i horaris que el Casal comunicarà a la seva pàgina web amb la suficient antelació, i als cartells informatius que es penjaran a les portes del centre. La preinscripció consistirà en donar les dades de l'infant (nom, cognom, data de naixement, telèfons de contacte i mail) No caldrà abonar diners ni aportar cap documentació.

 

- Aquesta preinscripció es deu al fet que el taller no pot sortir fins que hagi un mínim de 8 usuaris apuntats. Fins que no s’arribi a aquesta xifra, l’activitat no estarà assegurada. Així mateix, el màxim d' infants per taller serà de 10.

 

- Les places s’aniran omplint  per estricte ordre d’arribada. Un cop esgotades, s’obrirà una llista d’espera. Els infants d’aquesta llista podran accedir a les places en el cas que es produeixi alguna baixa.

 

- L’equip educatiu no formalitzarà cap inscripció via mail, telèfon o qualsevol altre que no sigui l' anteriorment esmentada, ni trucarà o enviarà mails a les famílies per gestionar aquestes places lliures. Així mateix, tampoc podrà fer la preinscripció dels infants d’altres famílies que no assisteixin personalment.

- Un cop el taller s’ompli i quedi confirmat, es trucaran a les famílies que tinguin plaça per a que vinguin a formalitzar la inscripció i abonar l’activitat.

 

- El membre de l’equip educatiu del Casal responsable dels tallers especialitzats és el Miguel Ángel. Si us plau, si teniu qualsevol dubte, suggeriment o qüestió a comentar, dirigir-vos a ell.

Moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració.